Luchtkwaliteit
in Geld
erland

Blootstelling en gezondheidseffecten

Schone lucht is van levensbelang. Hoewel de lucht in Gelderland de afgelopen decennia steeds schoner werd, zien we de laatste jaren geen verbetering meer. Dit is zorgelijk, aangezien de huidige concentraties luchtverontreiniging nog steeds veel gezondheidsschade veroorzaken.


Om de gevolgen van luchtverontreiniging in kaart te brengen, brengen de GGD’en in Gelderland, samen met de Provincie Gelderland, periodiek rapportages uit. Deze geven een beeld van de luchtkwaliteit en blootstelling van de Gelderse bevolking aan luchtverontreinigende stoffen en de gezondheidsimpact hiervan.


De GGD rapporteert elke twee jaar over de luchtkwaliteit in Gelderland. De nieuwe rapportage Luchtkwaliteit Gelderland schetst een beeld van de cijfers uit 2017 en de ontwikkelingen van 2013-2017.


Met dit e-magazine informeren we u over de belangrijkste uitkomsten en de mogelijke (beleids)stappen die Provincie en Gemeente kunnen nemen in aanvulling op het bestaande luchtkwaliteitsbeleid. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met het team Milieu en Gezondheid van uw GGD.