Woningen langs drukke wegen

In Gelderland wonen veel mensen langs drukke wegen, ook veel kinderen. Voor een aantal gemeenten is het aantal woningen binnen 50 meter van een drukke weg en binnen 300 meter van een snelweg* in 2017 toegenomen.

* Snelweg of andere weg met een maximumsnelheid van minimaal 100 km/uur

Gemeenten met veel woningen dichtbij drukke wegen

In Gelderse steden zijn buurten waar relatief veel mensen wonen met een lage sociaal economische status, waar ook een hogere NO2 blootstelling is dan gemiddeld. Inwoners met een lage sociaal economische status hebben in het algemeen een minder goede gezondheid en er zijn in die buurten dus ook meer gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te verwachten. Dit maakt inwoners van deze buurten extra kwetsbaar.

Lees ook de volgende artikelen:

Beleidsopties voor provincies en gemeenten