Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging

Veel ziekte- en sterftegevallen in Gelderland zijn het gevolg van de luchtkwaliteit in dit gebied. Dit resulteert in een hoog aantal chronisch ziekten en verkorting van levensduur, waarbij de verschillen tussen gemeenten groot zijn. De belangijkste effecten:

Door luchtverontreiniging krijgen in Gelderland jaarlijks meer dan:

  • 1000 kinderen astma (20% van het aantal nieuwe astmapatiënten);
  • 700 volwassenen COPD (18% van het aantal nieuwe COPD-patiënten);
  • 100 volwassenen longkanker (9% van het aantal nieuwe longkankerpatiënten).
  • Gelderlanders leven gemiddeld 1 jaar korter door de luchtverontreiniging. In de gemeenten met de hoogste blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide, leven inwoners circa 100 dagen korter dan in de gemeenten met de laagste blootstelling.
  • De gemiddelde luchtkwaliteit in Gelderland is te vergelijken met het meeroken van 6 sigaretten per dag.

Maatschappelijke kosten door gezondheidseffecten

De maatschappelijke kosten van ziekte en werkverzuim door luchtverontreiniging, bedragen in Gelderland jaarlijks 150 à 200 miljoen. De kosten voor alleen werkverzuim bedragen ruim 65 miljoen euro. In de gemeente Apeldoorn is dat ruim 4,5 miljoen euro, in Arnhem 5,3 miljoen euro en in Nijmegen bijna 6 miljoen euro per jaar.


Lees ook de volgende artikelen:

Blootstelling van de bevolking

Bronnen van luchtverontreiniging