Blootstelling van de bevolking

De blootstelling van Gelderlanders verschilt lokaal sterk. Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) is het hoogst in de regio Arnhem-Nijmegen en langs de snelwegen. Blootstelling aan fijnstof (PM10) is het hoogst in de Gelderse Vallei.

Gekeken naar de periode 2013-2017 tekenen zich de volgende trends af:


  • De blootstelling aan fijnstof daalt licht, maar de daling gaat minder snel dan in voorgaande jaren.
  • Er is een lichte stijging in de blootstelling aan stikstofdioxide.
  • De blootstelling aan roet is gelijk gebleven.


In het zuiden en westen van Gelderland zien we hogere concentraties, vergelijkbaar met de gebieden in Nederland die een hoge bewoners-, verkeers- of veedichtheid kennen (Randstad, Brabant/Noord-Limburg). Het noorden is schoner en vergelijkbaar met bijvoorbeeld Overijssel.

Blootstelling aan fijnstof (PM2,5) in Gelderland over de jaren


Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) in 2017

Lees ook de volgende artikelen:

Bronnen van luchtverontreiniging

Kwetsbare groepen