Beleidsopties voor provincie
en gemeenten

Het verminderen van gezondheidsschade als gevolg van luchtverontreiniging in Gelderland, vraagt naast (inter)nationaal beleid ook om regionale en lokale maatregelen. De GGD adviseert het bestaande beleid uit te breiden met extra maatregelen om de uitstoot te verminderen bij de bron (bronbeleid).


Prioriteit: Maak overstap van auto naar fiets aantrekkelijk. Dat zorgt niet alleen voor een betere luchtkwaliteit, maar ook voor beperking van de geluidsbelasting en laat mensen bovendien meer bewegen.


  • Beperk maximumsnelheid op drukke (snel)wegen.
  • Breid emissiebeperkend beleid in de veehouderij uit.
  • Voorkom of beperk houtstook, via voorlichting en stoppen van subsidieregelingen.
  • Beperk uitstoot van mobiele werktuigen, via vergunningverlening en schoner aanbesteden
  • Bouw geen woningen langs drukke wegen en vaarwegen.

Tot slot adviseert de GGD om maatregelen voor een gezonde lucht te ontwikkelen in samenhang met ander beleid. Denk hierbij aan beleid op het gebied van klimaat, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en natuur (stikstof).