Quickscan Gezonde Leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is steeds belangrijker. Gemeenten willen met gezondheid aan de slag om de ruimtelijke kwaliteit van hun gebied te verbeteren. Hoe verbinden we gezondheid met ruimtelijke aspecten? En hoe staat het eigenlijk met gezondheid in onze eigen omgeving? De Quickscan Gezonde Leefomgeving helpt om deze vragen te beantwoorden.


Wat doet de Quickscan Gezonde Leefomgeving?


De quickscan is in 2016 ontwikkeld door de provincie Gelderland, Royal HaskoningDHV en de Gelderse GGD’en. Het instrument geeft een overzicht van de gezondheid in een gebied via scores op verschillende thema’s, zoals hitte, fijnstof en groen. De gegevens die daarvoor nodig zijn, zijn beschikbaar via internet. De Quickscan Gezonde Leefomgeving geeft geen eindoordeel over de gezondheidskwaliteit, maar nodigt juist uit tot reflectie en discussie: klopt het beeld dat uit de scores naar voren komt met wat we dachten en wat we willen?


Al snel bleek de quickscan een succes: niet alleen in Gelderland, maar ook daarbuiten is het instrument in gebruik. De Gelderse GGD’en ontwikkelen de quickscan verder en actualiseren verschillende thema’s. Het instrument bovendien aangepast voor gebruik buiten Gelderland.

Hoe gebruik je de Quickscan Gezonde Leefomgeving?

Het instrument is in eerste plaats bedoelt voor gebruik door gemeenten. Hiervoor biedt de GGD trainingen aan. De GGD kan de scores ook voor de gemeente invullen, waarna we in gesprek gaan over de resultaten.


Daarnaast kan het instrument ingezet worden in een participatietraject. Bijvoorbeeld door de scores door inwoners te laten vaststellen of door met hen te discussiëren over de resultaten.

Vragen over de Quickscan Gezonde Leefomgeving?

Wij helpen u graag verder! Wij nodigen gemeenten van harte uit om gebruik te maken van de quickscan.

www.quickscangezondeleefomgeving.nl