Onderzoek naar de Gezonde Leefomgeving

Hoe gezond is de leefomgeving van de inwoners in de regio Noord- en Oost-Gelderland? GGD NOG deed hier in het voorjaar van 2017 onderzoek naar.
Benieuwd naar de resultaten? Lees dan verder.

In het voorjaar van 2017 hebben wij een online vragenlijst uitgezet onder inwoners (19 jaar en ouder) van de regio Noord- en Oost-Gelderland. Het onderzoek gaat in op onderwerpen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld: groen en beweging, het klimaat in de woning en geurhinder. Lees verder voor de resultaten per thema.

Temperatuur woning

"8% van de bevraagden kan zijn of haar woning bij warm weer niet koel houden".

Van de groep die zijn of haar woning niet koel kan houden,

heeft 43% last van warmte.

Bij verdere opwarming (bijvoorbeeld klimaatverandering) zijn extra oplossingen nodig om de temperatuur in huis te reguleren.

Groen en beweging

"Het grootste deel van de bevraagden woont dichtbij groen".

Bijna 30% gaat lopend of fietsend naar voorzieningen.

"Inwoners met een goede gezondheid bezoeken vaker groen".

Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van groen is dus erg zinvol.


Waarom is groen belangrijk voor de gezondheid?
Inwoners van een groene omgeving ervaren een betere gezondheid en melden minder ziektesymptomen dan inwoners van een minder groene omgeving. Dit geldt voor zowel mensen op het platteland als in de stad. Ook is in een woonomgeving met veel groen de kans op depressie kleiner dan in een woonomgeving met weinig groen.

Er bestaat ook een relatie tussen het aantal stress gerelateerde gezondheidsklachten en de totale verblijfstijd in en de bezoekfrequentie aan groengebieden. Uitzicht op en verblijf in de natuur bevordert onder andere de stemming, het concentratievermogen en stress. Deze effecten treden al op bij kortdurende blootstelling via uitzicht op natuur. Voor het dagelijks gebruik van groengebieden, is het van belang dat de afstand van de woning tot groen niet groter dan 500 meter is.

Geurhinder

"Een op de vijf van de bevraagden in de regio Noord-en Oost-Gelderland ervaart geurhinder van een open haard".

Het is daarom van belang na te gaan hoe geurhinder van open haarden te verminderen is. Het is lastig voor gemeenten om handhavend op te treden tegen overlast door houtrook. Op de website van de GGD staan tips voor stokers en tips voor gehinderden om te proberen de overlast te beperken. Eén van de zaken die van belang zijn, is het niet stoken bij windstil weer of mist. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld kiezen om regels over houtstook op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening om hierop te handhaven.