Gezondheid in het ruimtelijke beleid - wij denken graag mee!

De GGD als gesprekspartner

Met de Omgevingswet, is gezondheid een integraal thema in de visie- en planvorming.

De GGD denkt graag met de gemeente mee over de plek van gezondheid in het ruimtelijke beleid.

De adviezen vanuit de GGD zijn bedoelt als handvatten ter verbetering van de plannen. Daarnaast helpen onze adviezen om een goede integrale afweging te kunnen maken over de plannen.

De GGD is het liefst vanaf een vroeg stadium betrokken bij beleids- en planvorming en gaat graag de samenwerking aan met de verschillende ambtelijke afdelingen en andere ketenpartners.

Ondersteuningsbehoefte van gemeenten

In de zomer van 2017 heeft de GGD onderzoek gedaan in de regio naar de gemeentelijk voorbereidingen op de Omgevingswet. De GGD keek onder andere naar welke ondersteuning vanuit de GGD de gemeenten behoefte hadden. Hieruit bleek dat gemeenten graag zien dat de GGD actief meedoet, meedenkt en adviseert. De GGD kan dit door het delen van kennis en expertise over gezondheid. Gemeenten beschouwen de GGD als integrale partner die vanaf het beginstadium betrokken is bij beleidsontwikkeling en planvorming.
Ondersteuning door GGD

Naast het onderzoek naar de adviesbehoefte, heeft de GGD (kennismakings)gesprekken met gemeenten en ketenpartners gevoerd. Daarnaast heeft de GGD aantal gemeenten in het gebruik van de Gelderse GezondheidsWijzer – Quickscan Gezonde Leefomgeving getraind. Verder heeft de GGD sinds 2017 een aantal gemeenten geadviseerd over hun concept omgevingsvisie. De GGD zet deze werkzaamheden 2018 voort.